enescapt
Barcelona
Barcelona
Portugal
Madrid
(+34) 937 861 454 Lun-Vier 08:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 Carrer Major, 40 - 08221 Terrassa (Barcelona)
+351 969 168 879 Mon - Fri 09:00 - 17:00 nheitor@procainsa.com
(+34) 912 846 945 Lun-Vier 09:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 Avda. de la Fuente Nueva, 12A - 28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Certificat
Certificat

Protecció catòdica

Protección Catódica

Protecció Catòdica

La Protecció Catòdica és una tecnologia que permet evitar la corrosió d’una estructura metàl·lica enterrada, submergida o embeguda en formigó.

Procainsa SA compta amb una dilatada experiència en el disseny, subministrament de materials, instal·lació i posada en servei de sistemes de Protecció Catòdica mitjançant ànodes de sacrifici i corrent imposada. Aquesta experiència ens ha permès que els principals Operadors espanyols i portuguesos ens hagin confiat el manteniment anual dels seus sistemes de Protecció Catòdica i anàlisi de defectes de revestiment.

Tot el personal tècnic està format i acreditat per la NACE (National Association of Corrosion Engineers), per a la realització de treballs de Protecció Catòdica.

Des de 1988 Procainsa està treballant en projectes a Europa, Nord d’Àfrica i Sud-amèrica.

Els nostres principals serveis són:

• Disseny, instal·lació i posada en servei de Sistemes de Protecció Catòdica
• Manteniment de sistemes de Protecció Catòdica
• Subministrament de materials
• Enginyeria de Sistemes Anticorrosius
• Sistemes de Monitorització i Telegestió de sistemes de Protecció Catòdica
• Estudis de corrosivitat del terreny
• Corrosió Marina y Atmosfèrica
• Corrosió Microbiana
• Selecció de Materials
• Estimació de danys, vida residual i risc
• Integritat estructural i anàlisis de falles
• Inspecció terrestre i submarina
• Assaigs No Destructius
• Formació de Personal en corrosió i en Protecció Catòdica

Manteniment de sistemes de Protecció Catòdica

Manteniment integral del sistema de Protecció Catòdica, realitzant inspeccions periòdiques (mensuals, trimestrals o anuals).

Els nostres principals serveis són:

• Inspecció i regulació d’Estacions de Protecció Catòdica
• Mesura de preses de potencials
• Registres de potencial On/Off
• Anàlisis de corrents erràtiques (DC i AC)
• Instal·lació de sistemes per a la mitigació de corrents erràtiques (DC i AC)
• Presa de potencials en tancs enterrats
• Anàlisis de dades del sistema de Monitorizació i Telegestió

Subministrament de Materials

Procainsa SA ofereix un servei de subministrament total per a sistemes de Protecció Catòdica; posades a terra d’altes prestacions i parallamps. Fabriquem i distribuïm productes de primera qualitat amb proveïdors de reconeixement internacional.

La nostra traçabilitat dels productes, ens permet tenir un control de qualitat de cadascun dels components que subministrem.

Dintre de la nostra llarga llista de components que subministrem, citarem:

• Elèctrodes de referència Cu/CUSO4 o Ag/AgCl, Zn portàtils i permanents.
• Ànodes de corrent imposada
• Fabriquem Transforrectificadors per a sistemes de Protecció Catòdica per corrent imposada, segons els seus requeriments
• Discriminadors de corrent AC-DC
• Preses de potencial
• Encintats anticorrosius i pintures especials
• Juntes dielèctriques (brida i monolítiques)
• Coc de petroli calcinat
•Ànodes de Sacrifici (Mg, Zn, Al) per a aplicacions terrestres i marítimes

Pararrayos y Sobretensiones
Protección Catódica
Protección Catódica

Productes i Serveis

Protección Catódica -Procainsa

La protecció catòdica és un mètode actiu contra la corrosió d’una estructura metàl·lica enterrada o submergida.

Gestión de la Integridad

Principal eina per al coneixement de l’estat de la integritat de la canonada. Som especialistes en tècniques d’inspecció per a canonades enterrades.

Inspecciones

Procainsa combina experiència en operació i inspeccions en camp, així com en la gestió de dades per garantir un funcionament segur de les canonades.

Sistemas de Puesta a Tierra

Posades a terra mitjançant plaques-estrella, javelines elèctrodes, fan que aquests sistemes de posada a terra siguin d’alta fiabilitat.

Rayo

La forma més segura fins avui, de protecció contra l’impacte directe del llamp, ho constitueix la seva captació, derivació i dissipació a terra.

Formación

Tots els nostres cursos tenen com a principi “Aprendre fent”, tenint una alta component pràctica en les instal·lacions del client.