enescapt
Barcelona
Barcelona
Portugal
Madrid
(+34) 937 861 454 Lun-Vier 08:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 Carrer Major, 40 - 08221 Terrassa (Barcelona)
+351 969 168 879 Mon - Fri 09:00 - 17:00 nheitor@procainsa.com
(+34) 912 846 945 Lun-Vier 09:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 Avda. de la Fuente Nueva, 12A - 28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Certificat
Certificat

Gestió de la Integritat

Mantenimiento de instalaciones e inspecciones

Gestió de la Integritat

Procainsa combina la seva experiència en l’operació i inspeccions en camp, així com en la gestió de dades per a garantir un funcionament segur de les canonades. El nostre coneixement de la legislació permetrà a l’Operador acomplir amb els requisits del Regulador en el país d’operació.

El nostre objectiu és establir i transferir la integritat en les fases de disseny i posada en servei, mantenir la integritat durant la fase d’operació fins al final de la vida útil o abandonament de la canonada.

El nostre equip ofereix solucions enfocades individualment al cas de cada Client, anteposant la seguritat i minimitzant el risc.

Les nostres capacitats inclouen:

• Sistemes de Gestió de la Integritat en Canonades (PIMS) segons la normativa Europea: UNE EN 16348:2014 i prEN (TS_15399:2016)
• Avaluació de la Integritat
• Extensió de vida útil en canonades segons CEN ISO/TS 12747:2013
• Estudi de dades de la ILI
• Inspeccions basades en risc (RBI)
• Estratègies de manteniment, inspecció i reparació
• Enginyeria i disseny
• Due diligence
• Auditories i litigis

Sistemes de Gestió de la Integritat de Canonades (PIMS)

Procainsa SA és pionera en la implantació de sistemes d’integritat en canonades segons a la Normativa Europea UNE EN 16348:2014 i prEN (TS_15399:2016).

Anomenarem PIMS, a aquell conjunt d’activitats i pràctiques apropiades mitjançant les quals l’Operador de la canonada preserva la integritat de la mateixa, per a assegurar un transport i distribució segur i fiable.

L’objectiu del PIMS és demostrar, de manera auditable, com els diferents sistemes de gestió de la canonada, controls i funcions, contribueixen d’una manera eficaç per a oferir garanties d’integritat al llarg del cicle de vida de la infraestructura.

Els nostres serveis inclouen:

• Inspecció, manteniment i reparació de la canonada
• Estratègies de monitorització de la canonada
• Corrosion management
• Estudis de risc i matrius de risc
• Integritat mecànica de la canonada
• Gestió i control d’anomalies
• Gestió del rendiment (KPIs)

Avaluació de la Integritat

L’estat d’una canonada pot sofrir danys, degut a defectes que es produeixen al llarg de la seva vida útil.

El principal objectiu de l’avaluació de la integritat, serà establir si la canonada pot treballar de forma segura amb els seus paràmetres de funcionament actuals, així como establir uns paràmetres per a mantenir la integritat eficientment.

Procainsa té una llarga experiència en avaluar defectes en les canonades provinents de diferents inspeccions, com poden ser: pistó intel·ligent, fallades de revestiment, protecció catòdica, ROV, assaigs no destructius, etc.

També podem combinar les dades de totes les inspeccions para predir les taxes de corrosió i poder calcular la vida restant de la canonada. Això ens ajudarà a optimitzar operacions d’inspecció i manteniment o reparacions.

Els nostres serveis inclouen:

• Avaluació de la Integritat (Fitness of Purpose Studies)
• Estudi de dades de la ILI
• Estudi de la vida restant de la canonada
• Estratègies de manteniment, inspecció i reparació
• Cost de la integritat de la canonada durant el seu cicle de vida

Extensió de la Vida Útil en Canonades

Moltes canonades s’estan aproximant o excedint la seva vida original de disseny. Els Operadors pretenen que aquestes instal·lacions continuin en operació, transportant o distribuint producte d’una forma segura.

L’Oil&Gas és un sector madur, on moltes canonades porten en servei més de 25 anys, que és la típica vida de disseny especificada. Procainsa realitza estudis d’extensió de la vida útil de canonades en base a la ISO/TS 12747:2011.

Els nostres serveis inclouen:

• Avaluació de la Integritat (Fitness of Purpose Studies)
• Estudi de dades de la ILI
• Gestió, avaluació i categorització d’anomalies
• Avaluació de la corrosió interna i externa de la canonada
• Estudi de fatiga de la canonada
• Gestió i avaluació de riscos
• Estudi de la vida restant de la canonada
• Actualització de la gestió de la integritat

Estudi de Dades de la Inspecció Mitjançant Pistó Intel·ligent

Procainsa té una llarga experiència en avaluar defectes en les canonades provinents de la inspecció mitjançant el pistó intel·ligent.

Podem dur a terme avaluacions de la integritat de la seva canonada mitjançant l’estudi de les dades reportades per la inspecció mitjançant el pistó intel·ligent.

Aquests defectes inclouen:

• Defectes de Corrosió
• Abonyegaments
• Defectes de soldadura
• Defectes de fabricació i construcció

Gràfica gestió de la integritat
Corrosión de una tubería
estudi de dades de la inspeccion mitjançant piston intel·ligent

Productes i Serveis

Protección Catódica -Procainsa

La protecció catòdica és un mètode actiu contra la corrosió d’una estructura metàl·lica enterrada o submergida.

Gestión de la Integridad

Principal eina per al coneixement de l’estat de la integritat de la canonada. Som especialistes en tècniques d’inspecció per a canonades enterrades.

Inspecciones

Procainsa combina experiència en operació i inspeccions en camp, així com en la gestió de dades per garantir un funcionament segur de les canonades.

Sistemas de Puesta a Tierra

Posades a terra mitjançant plaques-estrella, javelines elèctrodes, fan que aquests sistemes de posada a terra siguin d’alta fiabilitat.

Rayo

La forma més segura fins avui, de protecció contra l’impacte directe del llamp, ho constitueix la seva captació, derivació i dissipació a terra.

Formación

Tots els nostres cursos tenen com a principi “Aprendre fent”, tenint una alta component pràctica en les instal·lacions del client.