ca
Barcelona
Barcelona
Portugal
Madrid
(+34) 937 861 454 Lun-Vier 08:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 Carrer Major, 40 - 08221 Terrassa (Barcelona)
+351 969 168 879 Mon - Fri 09:00 - 17:00 nheitor@procainsa.com
(+34) 912 846 945 Lun-Vier 09:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 Avda. de la Fuente Nueva, 12A - 28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Certificat
Certificat

Protecció Catòdica per a les estructures enterrades

Procainsa SA va realitzar els treballs de disseny, muntatge i posada en servei d’un nou sistema de protecció catòdica, per a la protecció de la totalitat de masses metàl·liques enterrades o en contacte amb el terreny (bases de tancs d’eix vertical), sota el concepte d’ “Instal·lació Complexa”, conforme a la UNE-EN 14505 “Protecció catòdica d’estructures complexes”.

Instal·lacióInstal·lació d’emmagatzematge de combustibles
ClientConfidencial

Les noves instal·lacions del sistema de protecció catòdica van consistir en:

• Tres (3) llits anòdics profunds de 50 m de longitud, amb 12 ànodes de TiMMO agrupats de 2 en 2 en la part activa (30 m) i connectats a una caixa de connexió d’ànodes cada un (CCA) dotada de resistències variables d’equilibri, shunts de mesura i fusibles de seguretat.

• Tres (3) estacions de protecció catòdica (EPC) amb alimentació a 230V/50Hz, sortides màximes previstes 80V/70A, regulació Manual/Automàtic a través d’elèctrode permanent de Cu/CuSO4.

• Tretze (13) elèctrodes permanents de Cu/CuSO4 amb proveta d’acer de 10 cm², per a mesures de protecció catòdica en caixes de presa de potencial (TP), junt a perifèria de tancs d’emmagatzematge.

• Dos (2) elèctrodes permanents de Cu/CuSO4 amb proveta d’acer de 10 cm², per a mesures de protecció catòdica en caixes de presa de potencial (TP), per a tancs enterrats.

• Dos (2) elèctrodes permanents de Cu/CuSO4 amb proveta d’acer de 10 cm², per a mesures de protecció catòdica en caixes de presa de potencial (TP), per a canonades enterrades.

• Quatre (4) elèctrodes permanents de Cu/CuSO4 amb proveta d’acer de 10 cm², per a mesures de protecció catòdica en caixes de presa de potencial (TP), per les canonades d’entrada/sortida de l’emmagatzematge de combustibles.

• Vuitanta-cinc (85) registres per a punts de mesura amb elèctrode portàtil per a creuar soleres de formigó de cubetes, junt a tancs d’eix vertical.

Protecció catòdica d’estructures complexes

Amb una injecció total de 150 A de corrent de protecció es va observar que s’acomplien els criteris de protecció catòdica la norma UNE-EN 14505 “Protecció catòdica d’estructures complexes” a la totalitat dels punts de mesura previstos (amb elèctrode permanent i proveta, o en mesures amb elèctrode portàtil) de les bases dels tancs d’eix vertical.

Durant els 5 mesos que va durar l’obra, l’equip que Procainsa SA va destinar a aquest projecte, va realitzar un treball molt professional.

Icono de perfil
Anònim
Responsable de la instal·lació