ca
Barcelona
Barcelona
Portugal
Madrid
(+34) 937 861 454 Lun-Vier 08:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 Carrer Major, 40 - 08221 Terrassa (Barcelona)
+351 969 168 879 Mon - Fri 09:00 - 17:00 nheitor@procainsa.com
(+34) 912 846 945 Lun-Vier 09:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 Avda. de la Fuente Nueva, 12A - 28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Certificat
Certificat

External Corrosion Direct Assessment (ECDA)

Actualment la inspecció mitjançant pistó intel·ligent, és una de les eines més fiables per a conèixer l’estat de la integritat d’una canonada. No obstant, és molt comú que be sigui per problemes de disseny de la canonada, restriccions d’operació del sistema o simplement per problemes econòmics, l’Operador ha de buscar alternatives al pas del pistó intel·ligent.

Instal·lacióCanonada d’Escomesa a Client
ClientConfidencial

Conèixer l'estat de la integritat de la canonada

L’ANSI/NACE SP502-2010 Pipeline Extenal Corrosion Direct Assessment Methodology ens dóna les pautes per a poder investigar l’estat de la canonada, respecte a la corrosió externa.

El nostre client desitjava conèixer l’estat de la integritat d’una canonada que alimentava un important client, la qual no era “pigable” ja que inicialment no va ser dissenyada a tal efecte. La canonada està enterrada y te un tram final aeri fins a connectar amb les instal·lacions del client. El producte era gas sec, és a dir, sense problemes amb la corrosió interna. Por tant la metodologia ECDA era la més idònia per a conèixer l’estat actual de la integritat de la canonada.

El procés

• Fase Inicial – Estudi inicial de les dades històriques i actuals de la canonada: dades de disseny, construcció i posada en marxa, variables d’operació, resultats de manteniment i inspeccions… on podrem conèixer si la ECDA és factible, definir diferents àrees per a ECDA, així com les tècniques d’inspecció a utilitzar.

Inspeccions Indirectes – Durant aquesta fase es realitzaran les inspeccions damunt el traçat de la canonada. S’haurien d’utilitzar dues o més tècniques d’inspecció.

Inspecció Directa – S’estudiaran les dades obtingudes en la fase anterior, per a selecció dels punts d’excavació. Les dades de la inspecció directa seran combinats amb els de la fase anterior. S’avaluaran els defectes de revestiment, corrosions i es comprovarà el rendiment dels sistemes contra la corrosió externa.

Avaluació Final – Anàlisis final de les dades de les 3 fases anteriors i determinar la freqüència de l’aplicació d’aquest mètode.

Revestiment en canonades

Procainsa SA posseeix una gran experiència en inspecció de fallades de revestiment en canonades mitjançant les tècniques DCVG/ACVG, protecció catòdica i CIPS i estudis d’agressivitat del terreny (resistivitat, pH…).

El procediment ECDA ens proporciona una bona metodologia per a investigar la integritat de les canonades, des del punt de la corrosió externa. Procediments similars existeixen per a la corrosió interna i l’Stress Corrosion Cracking.

En moltes ocasions l’Operador disposa de totes les dades de les inspeccions i únicament és necessari l’estudi conjunt de les mateixes.

Procainsa SA va estudiar les dades de què disposàvem i va realitzar noves inspeccions. Ens van ajudar a descobrir aquest defecte de corrosió externa en un ramal crític des del punt de vista de la qualitat del subministrament.

Icono de perfil
Anònim
Cap de Manteniment i Integritat