enescapt
Barcelona
Barcelona
Portugal
Madrid
(+34) 937 861 454 Lun-Vier 08:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 Carrer Major, 40 - 08221 Terrassa (Barcelona)
+351 969 168 879 Mon - Fri 09:00 - 17:00 nheitor@procainsa.com
(+34) 912 846 945 Lun-Vier 09:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 Avda. de la Fuente Nueva, 12A - 28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Certificat
Certificat

Política de privacitat

La present Política de Privacitat estableix els termes en que PROCAINSA, S.A. amb CIF A58670043, utilitza i protegeix la informació proporcionada pels seus usuaris en el moment d’utilitzar el seu lloc web. Aquesta Organització està compromesa amb la seguretat de les dades personals dels seus usuaris. Quan li demanem omplir els camps d’informació personal amb la què vostè pugui ésser identificat, ho fem assegurant que només s’utilitzaran d’acord amb els termes d’aquest document. 

PROCAINSA, S.A., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullin a través del formulari del lloc web: www.procainsa.com, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de PROCAINSA, S.A.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal tenen com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de PROCAINSA, S.A.

Aquestes dades únicament se cediran a aquelles entitats que sigui necessari amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

PROCAINSA, S.A. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, cancel·lació, oposició i portabilitat, reconeguts en el citat Reglament (UE).

Pot consultar aquí informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades.