enescapt
Barcelona
Barcelona
Portugal
Madrid
(+34) 937 861 454 Lun-Vier 08:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00 Carrer Major, 40 - 08221 Terrassa (Barcelona)
+351 969 168 879 Mon - Fri 09:00 - 17:00 nheitor@procainsa.com
(+34) 912 846 945 Lun-Vier 09:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 Avda. de la Fuente Nueva, 12A - 28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Certificat
Certificat

Avís legal

PROCAINSA, S.A., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 9.434, Llibre 8.622, Secc. 2a, Foli 106, Full núm. 115.589, proveïda del CIF A58670043 i adreça postal al Carrer Major núm. 40 – 08221 Terrassa (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la seva pàgina web.

Amb els límits establerts a la llei, PROCAINSA, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que conté la seva pàgina d’Internet.

Els continguts i la informació no vinculen a PROCAINSA, S.A. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina web de PROCAINSA, S.A. pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que PROCAINSA, S.A. no pot controlar. Per tant, no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgina de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de PROCAINSA, S.A. o els seus llicenciands. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PROCAINSA, S.A.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que PROCAINSA, S.A. ofereix a través del website haurà de  proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de PROCAINSA, S.A. amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant e-mail a pd@procainsa.com o l’adreça postal Carrer Major núm. 40 – 08221 Terrassa (Barcelona) – Att. Delegat de Protecció de Dades.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

PROCAINSA, S.A. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial i quants altres drets guardin relació amb els continguts del lloc web www.procainsa.com i els serveis oferts al mateix així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.procainsa.com sense el consentiment previ i per escrit.