ca
Barcelona
Barcelona
Portugal
Madrid
(+34) 937 861 454 Dill - Div 09:00 - 17:00 Carrer Major, 40 - 08221 Terrassa (Barcelona)
+351 969 168 879 Dill - Div 09:00 - 17:00
(+34) 912 846 945 Dill - Div 09:00 - 17:00 Avda. de la Fuente Nueva, 12A - 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Disseny, Instal·lació i Posada en marxa del Sistema de Protecció Catòdica en Benzineres

Procainsa SA és especialista en la implantació y posada en marxa de sistemes de protecció catòdica en benzineres en operació o en durant la fase de projecte. Posteriorment també realitzem treballs de manteniment preventiu i correctiu.

Instal·lacióBenzinera a Barcelona
ClientConfidencial
Data2014

Revestiment en canonades

Comptem amb una experiència de més de 250 instal·lacions de protecció catòdica per a benzineres a Espanya (incloses Balears i Canàries).

En aquest cas, Procainsa va realitzar el projecte “claus en mà” d’una benzinera a la ciutat de Barcelona que disposa de cinc tancs metàl·lics enterrats de simple paret de 30 m³. El sistema instal·lat és de control en automàtic mitjançant elèctrode de referència permanent i monitoritzat pel propi personal de la benzinera que anota diàriament los valors de treballs de l’equip i ens comunica qualsevol incidència en la variació dels mateixos. El sistema se monitoritza extensivament cada any por personal tècnic qualificat de Procainsa.

Davant el nostre desconeixement en temes relacionats amb la protecció catòdica i la corrosió, els serveis de Procainsa ens van ajudar a solucionar els problemes de corrosió dels nostres tancs enterrats i donar compliment als criteris normatius donat que es tracta de tancs de simple paret

Icono de perfil
Anònim
Responsable de la instal·lació